top of page

Nauka w roku 2

 

W Thomas A' Becket Infant School staramy się oferować włączający i dostępny kreatywny program nauczania dla wszystkich naszych dzieci (bez względu na rasę, niepełnosprawność, płeć i pochodzenie społeczne). W ramach naszego planowania programu nauczania personalizujemy naukę tak, aby w miarę możliwości odpowiadała indywidualnym potrzebom i etapie rozwoju dzieci.

W klasie 2 dzieci kontynuują Krajowy Program Nauczania, a ich nauka dostarcza dowodów dla powiązanych ocen rozpoczętych przez nauczycieli z pierwszej klasy. Są zobowiązani do wykonania zadań „Koniec etapu kluczowego” z matematyki i języka angielskiego (czytanie x 2, matematyka x 2). Są one utrzymywane na niskim poziomie, aby zapobiec niepokojowi dzieci/dorosłych i nie będziemy informować rodziców o dokładnych datach. Wyniki otrzymasz wraz z „Raportem rocznym”. 
Zadania „Koniec etapu kluczowego” nie są ostatecznym sposobem oceny Twojego dziecka. Jest to program nauczania typu „może to zrobić”, więc dzieci muszą osiągnąć wszystkie obszary, co musi być udowadniane niezależnie w swojej pracy, oprócz wyników testów. 
Terminologia używana do zgłaszania osiągnięć/postępów Twojego dziecka:
„W trakcie/Nie na dobrej drodze”, aby spełnić oczekiwania związane z wiekiem oraz „Praca poniżej”/„W kierunku”/„Na” lub „Na większej głębokości”.

 

IMG_8315.JPG
bottom of page