top of page

Co to jest Premium dla ucznia?

 

Premia dla uczniów to dodatkowe fundusze dla szkół finansowanych ze środków publicznych w Anglii, mające na celu podniesienie osiągnięć uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zniwelowanie przepaści między nimi a ich rówieśnikami.

Finansowanie z premii dla uczniów jest dostępne dla szkół utrzymywanych przez władze lokalne, w tym szkół specjalnych i jednostek skierowania uczniów (PRU), dobrowolnego sektora alternatywnego świadczenia (AP), za zgodą władz lokalnych, szkół specjalnych nieutrzymywanych przez władze lokalne (NMSS), akademii i bezpłatne szkoły, w tym akademie specjalne i AP.

Musisz nas o tym powiadomić, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do programu Pupil Premium, ponieważ bez tych informacji nie możemy uzyskać dostępu do dodatkowego finansowania.

Roczny raport dla rodziców (PPS)

 

Poniższe dokumenty szczegółowo opisują nasze Oświadczenia o premii ucznia za ostatnie 3 lata.

bottom of page