top of page

Akustyka

Akustyka jest nauczana w systematyczny i spójny sposób, wspierając dzieci w nauce kluczowych elementów budulcowych do czytania. Film wyjaśnia, w jaki sposób uczymy akustyki w szkole dla niemowląt Thomas A' Becket. Dzieci przechodzą przez fazy dźwięków, których uczą się w zerwaniu i kontynuują do klasy 2. Dzieci uczą się, jak używać tych dźwięków do czytania słów, a następnie przechodzą do czytania zdań. Zapoznaj się ze Słownikiem terminów fonicznych, który pomaga wyjaśnić ważny język i terminy foniczne.

 

Kolejność nauczania tych dźwięków znajduje się w opisach fonicznych poniżej. Obok dźwięków dzieci uczą się akcji i hasła, które śpiewają. Poniższe wykresy GPC pokazują fonem, grafem; oraz obraz, działanie i slogan, których dzieci uczą się w korelacji ze sobą.

W szkole dzieci używają Grapheme Mats, aby pomóc im zastosować swoją wiedzę foniczną w pisaniu. Są one pokazane poniżej.

bottom of page