top of page

Nauka w domu

 

Ze względu na różnorodne potrzeby naszych rodziców i rodzin opracowaliśmy program Home Learning, który umożliwia dzieciom wykonywanie szeregu działań wspierających i celebrujących ich naukę. 


Naszym głównym priorytetem w nauczaniu domowym we wszystkich klasach jest to, aby dzieci codziennie czytały z dorosłymi.


W Recepcji dzieci wykonują również terminowe zadanie „Zabierz do domu” powiązane z ich tematem. W klasach 1 i 2 dzieci otrzymują „Tabelę wyboru” zawierającą szereg zajęć obejmujących różne obszary programu nauczania. Są zobowiązani do wykonania co najmniej jednej czynności w trakcie semestru i zachęcamy rodziców/opiekunów do wspierania ich dziecka, ale umożliwiamy im samodzielną pracę.


Poniżej znajdziesz jasne wskazówki, jak wspierać swoje dziecko w czytaniu i nauce w domu. Nie wahaj się zapytać nauczyciela Twojego dziecka, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wsparcia.

bottom of page