top of page

Gubernatorzy

Witamy od gubernatorów

Misja naszych gubernatorów dla Thomas A'Becket Infant School to:

  • Zapewnienie uczniom, personelowi i wolontariuszom bezpiecznego, przyjaznego środowiska, które promuje uczenie się przez całe życie zgodnie z najwyższymi standardami.

  • Aby upewnić się, że wszystkie decyzje i działania Ciała Kierowniczego opierają się w pierwszej kolejności na potrzebach dzieci pozostających pod naszą opieką.

 

Gubernator władz lokalnych, jestem Martin Winstone:

  • Odpowiedzialność: przewodniczący gubernatorów

  • Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach komisji

  • Monitory: BHP i PE

Ponad 20 lat pełnienia różnych funkcji na stanowisku gubernatora szkoły dało mi doskonały wgląd w proces i wymagania gubernatora, a także dogłębne zrozumienie wymagań szkoły i władz lokalnych. Od zawsze angażuję się w życie szkoły, regularnie uczestnicząc w szkolnych koncertach, targach i innych uroczystościach, takich jak Wieczory Rodziców. Działałem jako dorosły pomocnik na wyjazdach mieszkalnych. Umożliwiło to nawiązanie długotrwałych relacji z personelem szkoły, a także pozwoliło mi lepiej zrozumieć wiele problemów, z którymi boryka się szkoła.

Gubernatorzy

Gubernatorzy przedstawili następujące dokumenty w celach informacyjnych. Jeśli chcesz zostać gubernatorem, zobacz następną stronę...

bottom of page