top of page

Recepţie

 

Bun venit la Primii Ani

Știm că copiii învață cel mai bine atunci când sunt fericiți, se simt în siguranță și au relații semnificative și sigure cu semenii lor și cu adulții. Dar, în cele din urmă, copiii trebuie să se simtă iubiți pentru a se simți unici. Fiecare copil care începe școala aduce cu el propria identitate unică, interese, familie, placeri și antipatii.

În cadrul EYFS ne propunem să creăm relații și atitudini pozitive, cunoscând punctul de plecare al fiecărui copil, bazându-ne pe ceea ce știu și de ce sprijin și încurajare au nevoie pentru a deveni elevi pe tot parcursul vieții.

Ne dorim ca toți copiii noștri să fie motivați și foarte implicați în învățarea lor și să-și dezvolte și să le cultive bunăstarea emoțională. Bazându-și pe limbajul și dezvoltarea vocabularului pentru a face fiecare copil să reușească.

Știm că învățarea în primii ani buni are loc în interior și în exterior, iar copiii mici învață cel mai bine prin joacă, explorare, învățare activă, creativitate și curiozitate pentru lumea din jurul lor.

Prin cele 7 domenii de învățare din Etapa Fundației, copiii noștri au oportunități de a exersa, de a repeta și de a învăța abilități prin activități în interior și în aer liber. Ei învață să colaboreze și să își dezvolte încrederea în sine și rezistența în fața provocărilor.

Furnizarea noastră continuă oferă copiilor oportunitatea de a aplica și de a consolida abilitățile, precum și de a exersa și a perfecționa ceea ce știu, oferind provocare de a dezvolta noi abilități prin provocare.

Avem 6 clase în Early Years și 2 zone exterioare. Lucrăm strâns împreună, ca o echipă, planificând și creând cel mai bun mediu posibil pentru a ne asigura că toți copiii noștri au cel mai bun început posibil în educația lor.

Bine ați venit în familia noastră de școală.

grasshopper.png

Welcome to The Early Years

We know that children learn best when they are happy, feel safe and have meaningful and secure relationships with their peers and adults. Ultimately children need to feel loved to feel unique. Each child starting school brings with them their own unique identity, interests, family, likes and dislikes.

Within the EYFS, we aim to create positive relationships and attitudes, knowing each child’s starting point, building on what they know and identifying what support and encouragement they need to become lifelong learners.

We want all our children to be motivated and highly engaged in their learning and to develop and nurture their emotional well-being. Building on their language and developing vocabulary to make every child succeed.

We know that good Early Years learning happens inside and outside and young children learn best through play, exploration, active learning, creativity and curiosity for the world around them.

Through the 7 areas of learning in the Foundation Stage our children have opportunities to practice, rehearse and learn skills through inside and outdoor activities. They learn to collaborate and build self-confidence and resilience in the face of challenges.

Our continuous provision offers children the opportunity to apply and reinforce skills as well as practice and refine what they know, offering challenge to develop new skills through challenge.

We have 6 classes in our Early Years and two Outside Areas. We work closely together as a team planning and creating the best environment we can to ensure all our children get the best possible start to their education.

Welcome to our school family.

bottom of page